top of page

Područja Prakse

 • PRAVNO SAVJETOVANJE

 • UGOVORI

 • NASLJEDNO PRAVO

 • POSLOVI S NEKRETNINAMA

 • ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO PRAVO

 • STEČAJNO PRAVO

 • FINANCIJSKO PRAVO

 • ODŠTETNO PRAVO

 • POREZNO PRAVO

 • UPRAVNI  POSTUPCI 

 • USTAVNO PRAVO

 • PARNIČNO PRAVO

 • PRAVO DRUŠTVA 

 • RADNO PRAVO

 • RJEŠAVANJE SPOROVA

 • POSREDOVANJE I POMIRENJE

 • INTERNACIONALNO PRAVO

 • KAZNENO PRAVO

bottom of page