top of page

B  L  O  G

Search

NIŠTETNOST CIJELOG UGOVORA O KREDITU – presedan !

NIŠTETNOST CIJELOG UGOVORA O KREDITU – presedan !

Prema dosadašnjoj sudskoj praksi, potrošači koji su kao korisnici kredita s bankom sklopili Ugovor o kreditu u valuti CHF s promjenjivom kamatnom stopom, imali su pravo na tužbu radi utvrđenja ništetnosti pojedinih ugovornih odredbi. Međutim, prema najnovijoj praksi Županijskog suda u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici potrošači imaju pravo na tužbu radi utvrđenja ništetnosti cijelog ugovora o kreditu. To je novi presedan u RH !

Taj je drugostupanjski sud zauzeo stajalište da su odredbe ugovora o švicarskom franku i promjenjivoj kamatnoj stopi bitni sastojci ugovora o kreditu koji su kao takvi zahvaćeni ništetnošću, a što uzrokuje ništetnost cijelog ugovora o kreditu. Sud se je pozvao na identičnu praksu Europskog suda za ljudska prava u predmetu C-188/17 te je svoje stajalište i donio sukladno toj praksi Europskog suda za ljudska prava.

Dakako, sukladno tom pravu na utvrđenje ništetnosti cijelog ugovora o kreditu, potrošači imaju pravo i na potpuno i pravično obeštećenje koje po svojoj visini ovisi od slučaja do slučaja.

Stoga, cijenjeni potrošači, ako još niste zatražili zaštitu svojih prava pred sudom, preporučujem da to učinite, što potvrđuje i ova najnovija sudska praksa koja uvelike proširuje mogućnosti podnošenja tužbe.

0 views

Recent Posts

See All

Odvjetnički ured  Tomislav Kovačić radi neprekidno od samog starta pandemije Covid-19 i na rapolaganju Vam je svaki radni dan od Ponedjeljka do Petka od 8:00 - 15:00 sati i po dogovoru.  Općinski sud

bottom of page