B  L  O  G

Search

HODAM PREMA SVOM UREDU WALKING TO MY OFFICE PASSEGGIANDO AL MIO UFFICIO339 views

Recent Posts

See All

NIŠTETNOST CIJELOG UGOVORA O KREDITU – presedan ! Prema dosadašnjoj sudskoj praksi, potrošači koji su kao korisnici kredita s bankom sklopili Ugovor o kreditu u valuti CHF s promjenjivom kamatnom stop

Odvjetnički ured  Tomislav Kovačić radi neprekidno od samog starta pandemije Covid-19 i na rapolaganju Vam je svaki radni dan od Ponedjeljka do Petka od 8:00 - 15:00 sati i po dogovoru.  Općinski sud